موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
طرح پويا 2
-(8 Body)  Print

سپرده کوتاه مدت سه ماهه پويا(2)

افتتاح سپرده سرمايه گذاري پويا 2 و دريافت سود علي الحساب ماهيانه

نرخ سود علي الحساب سپرده  14%

نرخ سود تسهيلات اعطايي (پوياي 2) 17 %

پرداخت تسهيلات تا سقف 90% مبلغ سپرده افتتاح شده.

مدت باز پرداخت تسهيلات تا سقف 36ماه

..................................................................................................