موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
پيگيري تراکنش
-(293 Body)  Print

در منوي "سرويس ها" قسمت مربوط به پيگيري تراکنش را انتخاب مي‌نمائيم.

با وارد نمودن کد پيگيري و پست الکترونيک مي‌توانيد اطلاعات مربوط به تراکنش انجام شده را مشاهده نمائيد.

توجه: پست الکترونيک بايد دقيقا هماني باشد که هنگام خريد وارد نموده ايد.