موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شارژ حساب ثامن از ساير حساب ها
-(362 Body)  Print

جهت انجام شارژ حساب نياز است که داراي يکي از کارتھاي بانکي متصل به شبکه شتاب کشور باشيد.

جهت انجام پرداخت به اطلاعات زير نياز مي باشد.

  • شماره کارت
  • رمز دوم کارت
  • کد اعتبار سنجي cvv2
  • تاريخ انقضاي کارت
  • شماره سپرده نزد موسسه اعتباري ثامن
     

بعد از ورود به سامانه ي شارژ حساب اطلاعات خواسته شده مطابق فرم زير وارد نمايد.

?پس از تکميل فرم و اطمينان از صحت اطلاعات بايدبرروي گزينه ادامه کليک نماييد.

?در صورت صحيح بودن ?اطلاعات شما به فرم تاييد اطلاعات انتقال مي يابيد.

بعد از بررسي نمودن واطمينان از صحت اطلاعات براي پرداخت برروي گزينه ي ادامه کليک نماييد.

بعد از تاييد اطلاعات شما به سامانه ي اينترنتي پرداخت موسسه اعتباري ثامن انتقال مي يابيد.

در اين صفحه شما بانکي که با آن قصد پرداخت داريد را انتخاب مي نماييد و سپس سيستم شمارا به ?درگاه پرداخت الکترونيک آن بانک منتقل مي نماييد. (در حال حاضر فقط درگاه بانک ملت در صفحه ميباشد که تمامي کارتهاي عضو شتاب را قبول مي‌نمايد.) بعداز پرداخت سيستم شما را به صفحه نهايي جهت  دريافت کد پيگيري و اطلاع از وضعيت در خواست منتقل مي نماييد  (در اين مرحله شماره ترا کنش را جهت  پيگيري حتما نزد خود نگهداري نماييد)

 

توجه: جهت پيگيري کد رهگيري را نزد خود نگهداريد.