موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
نشريه الکترونيکي موسسه
-(290 Body)  Print

با سلام

احتراماً ، به اطلاع مشتريان گرامي و کارکنان محترم موسسه اعتباري ثامن مي رساند اطلاعات مربوط به نشريه الکترونيکي همزمان با توزيع فيزيکي نشريه از طريق سايت موسسه بروزرساني مي گرددد.

ضمنا خواهشمند است در صورتي که پيشنهاد يا نظرات سازنده اي در خصوص نشريات و ويژه نامه هاي الکترونيکي موسسه داريد ، از طريق لينک زير پيشنهادات و نظرات خود را به روابط عمومي موسسه  منتقل نماييد.

دريافت فايل الکترونيکي نشريه(164)

نظرات و پيشنهادات

با تشکر

 روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن