موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
خدمات اشخاص - سپرده گذاري
-(942 Body)  Print

 

 

سپرده سرمايه گذاري مدت دار :

سپرده سرمايه گذاري مدت دار سپرده ايست که اشخاص به قصد سرمايه گذاري نزد موسسه توديع نموده و تعاوني را در بکارگيري و استفاده از سپرده مذکور طبق مقررات و ضوابط تعيين شده در قانون عمليات بانکي بدون ربا وکيل خود قرار مي دهند .

موسسه اعتباري ثامن سعي نموده است با پرداخت بيشترين سود به اينگونه حسابها در ميان بانکهاي خصوصي و دولتي و موسسات مالي و اعتباري ، گامهاي بلندي را در جهت جذب  سرمايه هاي سرگردان در جامعه بردارد . از اين رو سود به صورت علي الحساب و بطور روز شمارنسبت به مانده حساب محاسبه و به صورت ماهيانه  به حساب  مشتري واريز مي شود و در گام هاي بعدي  تفاوت سود علي الحساب و سود قطعي که در پايان هر سال از محل درآمد مشاع موسسه اعتباري ثامن حاصل مي گردد ، به مشتريان پرداخت خواهد شد .

توضيحاً اضافه مي نمايد : که دارندگان اين نوع سپرده نيز مي توانند از مزاياي مربوط به انواع تسهيلات در قالب عقود اسلامي طبق ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نمايند .

حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه (3 ماهه ، 6 ماهه و 9 ماهه) : اين سپرده ها داراي ويژگيهايي همانند حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه  مدت ميباشد.

شرايط و ضوابط افتتاح حساب

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب 500000 ريال مي باشد

سن قانوني جهت افتتاح اين حساب 18 سال تمام مي باشد .

براي اشخاص حقوقي ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت الزاميست .

   اگر صاحب حساب به سن قانوني نرسيده باشد باز کننده حساب ميبايست اصل وکپي شناسنامه و کارت ملي خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمايندگي قانوني خود را نيز ارائه نمايد .

جهت پرداخت سود حسابهاي فوق لازم است متقاضي حساب ديگري نزد همان شعبه (اعم از قرض الحسنه يا کوتاه مدت) افتتاح نمايد .

 دارندگان اين نوع سپرده در صورت نياز به نقدينگي و دريافت وجه سپرده خود قبل از سررسيد مي توانند طبق ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انسداد سپرده و استفاده از موجودي خود اقدام نمايد .

نحوه محاسبه و پرداخت سود به اين سپرده ها نيز به صورت ماهانه مي باشد .

 

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت :

 سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به سپرده اي  اطلاق مي شود که اشخاص به قصد سرمايه گذاري و کسب سود بيشتر نزد موسسه توديع مي نمايند تا به ميزان سرمايه خود در سود حاصل از سرمايه گذاري هاي موسسه بهره مند شوند .

موسسه اعتباري ثامن در ميان موسسات مالي و اعتباري و بانکها بيشترين سود را به اين نوع سپرده ها  پرداخت مي نمايد و هموطنان گرامي ميتوانند از سود علي الحساب اين نوع سپرده که به صورت روز شمار نسبت به مانده سپرده محاسبه و در اول هر ماه پرداخت ميشود طبق برنامه ريزي هاي خود استفاده نمايند .

 دارندگان سپرده هاي بلند مدت مي توانند در مواقع ضروري که نياز به استفاده از قسمتي از وجه سپرده خود دارند . ضمن دريافت تسهيلات در قبال سپرده و تامين نقدينگي مورد نياز خود از مسدود شدن سپرده قبل از سررسيد و کاهش سود متعلقه به آن جلوگيري به عمل آورند .  

مدارک لازم جهت افتتاح حساب در موسسه اعتباري ثامن :

داشتن حداقل 18 سال سن

 همراه داشتن اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي متقاضي افتتاح حساب

 اگر صاحب حساب  به سن قانوني نرسيده باشد باز کننده حساب ميبايست  اصل وکپي شناسنامه و کارت ملي خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمايندگي قانوني خود را نيز ارائه نمايد.

 براي اشخاص حقوقي ارائه اساسنامه و کليه مدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپي شناسنامه صاحبان امضاء مجاز شرکت الزاميست .

 براي اتباع بيگانه همراه داشتن کارت اجازه اقامت درشهر محل سکونت الزامي مي باشد .

واريز حداقل وجه براي افتتاح حساب 500000 ريال مي باشد .

 افتتاح حساب ديگري نزد همان شعبه (اعم از قرض الحسنه يا کوتاه مدت) به منظور واريز سود .

 پرداخت سود به صورت ماهانه مي باشد .

حساب قرض الحسنه پس انداز عادي :
همانطور که از نام حساب بر مي آيد  اين حساب جهت پس انداز وجوه مازاد بر نياز هموطنان و مشتريان  ايجاد گرديده تا باذخيره سازي  سرمايه هاي اندک خود  در اين حساب اولاً ازاجر معنوي مربوط به  حسابهاي قرض الحسنه  بهره مند گردند  و ثانياً از مزاياي زير که موسسه اعتباري ثامن براي اينگونه حسابها در نظر گرفته است استفاده نمايند :
           الف- دريافت هداياي نقدي و غير نقدي مربوط به طرح تقدير از سپرده گذاران قرض الحسنه .
           ب- دريافت انواع تسهيلات در چهار چوب  ضوابط و مقررات عقود اسلامي  منطبق  با  قانون عمليات  بانکي  بدون  ربا و آئين نامه هاي  مربوطه  از قبيل عقود  مشارکتي ( مضاربه  ومشارکت مدني)و عقود مبادله اي (فروش اقساطي،جعاله ،سلف،و....) مطابق با نرخهاي اعلام شده توسط بانک مرکزي در راستاي سياستهاي پولي و مالي دولت .

حساب قرض الحسنه پس انداز  مهرورزان :
اين حساب که از ابتکارات موسسه اعتباري ثامن ميباشدباعث گرديده تا با کمک سپرده هاي مازاد برنياز  هموطنان عزيز و لو هر چند ناچيز، تسهيلاتي در قالب عقد قرض الحسنه با حداقل کارمزد به اقشار کم درآمد جامعه  جهت رفع نيازهاي ازدواج  و درمان بيماري پرداخت گردد .

حساب قرض الحسنه پس انداز باقيات الصالحات :

اين حساب از ابتکارات موسسه اعتباري ثامن بوده و بموجب آن اشخاص خيّر مي توانند وجوه مازاد برنياز خود را در آن ذخيره نموده و به پشتوانه مانده حساب ،افرادنيازمند مورد نظر خود را براي دريافت تسهيلات به شعبه دارنده حساب معرفي  نمايند .

مدارک و شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

متقاضيان افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز پس از مراجعه به يکي از شعب موسسه اعتباري ثامن با ارائه مدارک مورد نياز به شرح ذيل مي توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمايند .

 دارا بودن اهليت لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

  داشتن حداقل 12 سال سن براي افتتاح حساب و داشتن حداقل 15 سال سن براي برداشت از حساب

 اگر صاحب حساب به سن قانوني نرسيده باشد باز کننده حساب ميبايست اصل وکپي شناسنامه و کارت ملي خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمايندگي قانوني خود را نيز ارائه نمايد .

 براي اشخاص حقوقي ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت الزاميست .

 ارائه اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي

 تکميل کارت افتتاح حساب و معرفي نمونه امضاء خود به شعبه

 واريز حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب

   توجه : متقاضياني که به عنوان نماينده قانوني اشخاص از قبيل ولي ، وصي ، قيم ، وکيل و ... مبادرت به افتتاح حساب به نام آنان مي نمايند . لازم است علاوه بر ارائه مدارک هويتي خود و صاحب حساب اصل و تصوير مدارک و مستندات مربوط به سمت خود را نيز به شعبه افتتاح کننده حساب ارائه نمايند .