موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
معرفي موسسه
-(646 Body)  Print

 

موسسه اعتباري ثامن در تير ماه سال 1376 با هدف ارائه خدمات مالي واعتباري فعاليت خود را آغاز نمود. بدنبال فعاليتهاي اوليه تعاوني ومواجه شدن با استقبال گسترده عموم هموطنان جهت استفاده از خدمات مذکور، در حال حاضر با بيش از600 شعبه در سراسر کشور با بهره مندي از تجارب ارزنده کارشناسان بانکي ، همچنين با استفاده از سيستم بانکداري الکترونيکي به عموم هموطنان عزيز ارائه خدمات مي نمايد.
افتخار داريم در بخشهاي صنعت ،خدمات ، کشاورزي ،بازرگاني ،توليدي و ... با افتتاح انواع حسابهاي پس انداز قرض الحسنه ،حواله اي ،سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت وبلند مدت با برخورداري از شرايط تعيين شده مطابق نياز اقشار مختلف در قالب عقود اسلامي خدمتگذار هموطنان عزيز باشيم .

.