موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

آخرین اخبار

اجراي قانون بانکداري بدون‌ربا زيرساخت هاي بانکداري‌اسلامي را فراهم مي‌کند

انکداري‌اسلامي به عنوان زيربناي اقتصادمقاومتي، توسعه‌ي بخشِ واقعيِ اقتصاد، کارآمدي و عدالت اجتماعي را مبتني بر تجهيز مشارکتي منابع، تسهيم سود و زيان و خدمات کارمزدي جستجو مي‌کند. هدف کليدي بانکداري‌اسلامي رونق اقتصادي در بستر عدالت‌اجتماعي و اعتلاي مادي- معنوي جامعه متکي به روحيه خداباوري است و براين اساس، ترديدي نيست که بانکداري‌اسلامي بدون فراهم‌شدن الزامات، شرايط و شروط بسيار، ميسر ومحقق نمي‌شود.

حمايت بانک انصار از بيست وهشتمين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي

بانک‌انصار به‌عنوان پيشتاز رويکرد اصلاح شبکه‌بانکي کشور که درسال 1392 نخستين کنفرانس توسعه مديريت پولي وبانکي را با حضور کليه بانک‌هاي کشور برگزار کرد، از بيست وهشتمين همايش سياست‌هاي پولي وبانکي پژوهشکده پولي وبانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مرکز همايش هاي بين‌المللي صداوسيما در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، حمايت کرد.

انتصاب سرپرست مديريت زيرساخت و امنيت IT

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه ، حسين اکبري به عنوان سرپرست مديريت زيرساخت و امنيت IT معرفي شد .

ادغام ثامن در بانک انصار، الگوي ادغام در بانک‌هاي ايران و حتي جهان خواهد شد.

محمود رهنما مديرعامل موسسه اعتباري ثامن و رئيس هيأت مديره بانک انصار اعلام کرد؛ از همه ارکان دو مجموعه مالي خواسته‌ام ادغام ثامن در بانک انصار بنحوي انجام شود که الگوي ادغام در بانک‌هاي ايران و حتي جهان باشد.

قطعا ادغام موسسه ثامن و بانک مهر‌اقتصاد در بانک انصار به انضباط بانکي کمک مي‌کند

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن به نقل از تسنيم،محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور درخصوص آخرين وضعيت ادغام بانک‌هاي خصوصي و معايب و مزاياي اين طرح با اشاره به ادغام موسسات مالي و اعتباري «ثامن» و «مهراقتصاد» در بانک انصار، گفت: ادغام ثامن و مهر‌اقتصاد در بانک انصار به انضباط بانکي کمک مي‌کند و به شفافيت و پاسخگويي اين موسسات اعتباري کمک خواهد کرد.

انتصاب سرپرست معاونت بانکداري موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه ، محمد بياتاني به عنوان سرپرست معاونت بانکداري معرفي شد

انتصاب سرپرست مديريت ساختمان موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه ، دکتر سيد مرتضي حسيني به عنوان سرپرست مديريت ساختمان معرفي شد

کمک 830 ميليون ريالي کارکنان موسسه اعتباري ثامن به زلزله‎زدگان غرب کشور

کارکنان موسسه اعتباري ثامن در اقدامي خودجوش 830 ميليون ريال وجه نقد به زلزله زدگان غرب کشور اهدا نمودند.

انتصاب سرپرست مديريت آمار و برنامه ريزي موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه ، سعيد کريمي پور به عنوان سرپرست مديريت آمار و برنامه ريزي معرفي شد .

معارفه سرپرست منطقه يک تهران برگزار شد

سعيد حسيني به عنوان سرپرست مديريت شعب منطقه يک استان تهران موسسه اعتباري ثامن انتخاب شد .

Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next