موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

بازديد مديرعامل موسسه اعتباري ثامن از مرکز ارتباط با مشتريان

بازديد مديرعامل موسسه اعتباري ثامن از مرکز ارتباط با مشتريان

مديرعامل موسسه اعتباري ثامن و مديرحوزه مديريت با حضور در مرکز ارتباط با مشتريان به بازديد از بخش‌هاي مختلف اين مرکزپرداختند.

Date:1396/9/13

در اين بازديد مديريت روابط عمومي از چگونگي راه اندازي اين مرکز ، نحوه ارتباط با مشتريان و نوع درخواست ها و انتظارات ايشان گزارشي را براي مديرعامل بيان کرد.

محمد حسين نظري توکلي در بازديد از مرکز تماس موسسه به جهت ارتباط مستقيم و استماع نداي مشتري نسبت به پاسخگويي تعدادي از تماس هاي مشتريان و پيگيري مشکلات آنان اقدام نمود .

وي ضمن بازديد از مرکز تماس به مجموعه روابط عمومي تاکيد کرد عوامل مرکز تماس هرچه قوي تر ، سرزنده تر ، شاداب تر و با رعايت اصل مشتري مداري به فعاليت خود ادامه دهند .

روابط عمومي


Rss Services Print  -(11 Body)  Visitor Count: 5997
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image