موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

طرح بخشودگي جرائم ديرکرد مطالبات موسسه اعتباري ثامن آغاز شد

طرح بخشودگي جرائم ديرکرد مطالبات موسسه اعتباري ثامن آغاز شد

موسسه اعتباري ثامن در راستاي اصل مشتري مداري و مساعدت به مشتريان خود در پرداخت ديون ، اقدام به ايجاد طرح بخشودگي جرائم نموده است.

Date:1396/8/3

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن ، آن دسته از بدهکاراني که تا کنون موفق به پرداخت بدهي هاي معوقه خود نگرديده اند مي توانند با مراجعه به شعب موسسه اعتباري ثامن و اعلام آمادگي جهت بازپرداخت و تسويه بدهي خود همزمان نسبت به ارائه درخواست جهت دريافت تخفيف اقدام نمايند .

گفتني است اين طرح به مدت محدود و تا اطلاع ثانوي در کليه شعب برقرار مي باشد و از مشترياني که نسبت به تسويه حساب کامل بدهي خود اقدام نماينددر ازاء حسن نيت انجام شده با تخفيف ويژه تقدير خواهد شد  .

روابط عمومي


Rss Services Print  -(9 Body)  Visitor Count: 26870
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image