موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

اطلاعيه روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن

اطلاعيه روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن

با توجه به اخبار مندرج در برخي از پايگاههاي اطلاع رساني مبني بر منتفي شدن طرح ادغام موسسه ثامن با سايربانکها و موسسات مالي، به اطلاع مشتريان گرامي مي رساند اين موسسه فارغ از تائيد نهايي ادغام و يا عدم ادغام صرفاً مرجع اطلاع رساني خود را اخبار مندرج در سايت رسمي بانک مرکزي و رسانه هاي رسمي موسسه ثامن مي داند که در صورت اجرائي شدن و اعلام هر تصميم جديد در مورد نحوه فعاليت اين مجموعه ، اخبار کامل و موثق آن از طريق مذکور اعلام خواهد شد.

Date:1396/7/30

موسسه اعتباري ثامن از چندي پيش با انجام تغييرات در مديريت کلان مجموعه ، اراده و عزم خود را بصورت کاملاً جدي بر ادامه فعاليتها با رويکردي مشتري محور و گسترش دايره خدمت رساني براساس دستورات بانک محترم مرکزي قرارداده است و در اين راه با ارائه طرح هاي تسهيلاتي جديد، ضمن پاسداري از امانتهاي مالي مشتريان صبور و همراه خود همچون گذشته در پي ارتقاء سطح کيفي مجموعه خواهد بود.

ضمناً هرگونه اخبار انتشار يافته نادرست ومبهم درخصوص نحوه فعاليت اين موسسه پيگرد قانوني خواهدداشت.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 7142
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image