شاخه بندی اخبار


معرفي دو مدير جديد در ثامن

معرفي دو مدير جديد در ثامن
با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران آموزش و وصول مطالبات معرفي و منصوب شدند.
Date:1396/6/16

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن، بر اساس اين احکام علي احتشام به عنوان مدير آموزش و مهدي گل محمدي به عنوان مدير وصول و مطالبات منصوب شدند.

بر اين اساس مديريت آموزش از زير مجموعه مديران معاونت سرمايه انساني و آموزش و مديريت وصول مطالبات از مديران معاونت تسهيلات و سرمايه گذاري موسسه اعتباري ثامن هستند که پيش از اين به عنوان سرپرست اين مديريت ها مشغول به فعاليت بودند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 3344
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image