موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

مهم‌ترين اولويت همکاران وصول مطالبات و جذب منابع

مهم‌ترين اولويت همکاران وصول مطالبات و جذب منابع

سرپرست مديريت شعب يزد موسسه اعتباري ثامن گفت: تلاش و اقتدار کارکنان موسسه اعتباري ثامن موجب حيرت و تحسين مديران بانکي کشور شده است.

Date:1396/5/31

يداله علاف زاده در جلسه روساي شعب يزد با اشاره به طرح‌هاي جديد در ثامن ،مهم‌ترين اولويت همکاران وصول مطالبات و جذب منابع با توجه به طرح‌هاي موجود عنوان کرد.

وي با تاکيد بر مشتري مداري خطاب به روساي شعب تاکيد کرد: پول گذاري خودپرداز هاي شعب بايد در اولويت کاري باشد و هيچ خودپردازي خالي نماند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 4443
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image