موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

لزوم مديريت صحيح نقدينگي

لزوم مديريت صحيح نقدينگي

سرپرست مديريت شعب گيلان گفت: وصول مطالبات راهي مطمئن و در دسترس براي تأمين نقدينگي موردنياز شعب است.

Date:1396/5/31

داود نظري کويشاهي در جمع روساي شعب گيلان بر لزوم برنامه‌ريزي دقيق و مديريت صحيح نقدينگي در سطح شعب تأکيد کرد.

 وي با اشاره به وصول مطالبات و جذب منابع جديد افزود: جذب منابع از طريق افتتاح حساب‌هاي زيتون 2و1  و وصول مطالبات هدفمند، شعب را خودکفا مي‌کند.

روا مسئول حراست استان‌هاي گيلان و اردبيل در اين جلسه خواستار دقت نظر بيش‌ازپيش روساي شعب بر جريان نقل‌وانتقال‌هاي مالي، انضباط کاري و توجه به مسائل امنيتي شعب شد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 3191
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image