موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
استخدامي استان گلستان
Print

به نام خدا
« آگهي استخدام تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) »

**تعاوني اعتبار ثامن الائمه(عليه السلام) به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در شهر هاي استان گلستان جهت تصدي شغل متصدي امور بانکي (تحويلداري)و نيز مشاغل خدماتي تعدادي داوطلب از بين برادران واجدالشرايط دعوت به همکاري مي نمايد**

شرايط استخدام:

1.      تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2.      متدين به يکي از اديان رسمي کشور .

3.      متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران.

4.   دارا بودن مدرک تحصيلي  سيکل ، ديپلم ، فوق ديپلم، ليسانس ، فوق ليسانس

5.   دارا بودن تندرستي و توانائي و سلامت کامل جسماني » برابر تشخيص مراجع پزشکي مورد وثوق تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع)  «

6.      نداشتن سابقه محکوميت جزائي .

7.      نداشتن اعتياد به هرگونه دخانيات و مواد مخدر.

8.      انجام وظيفه خدمت عمومي يا معافيت دائم غيرپزشکي .

9.      نداشتن اشتغال به کار و تعهد خدمت در ديگر سازمانها ، ستادها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت .

  1. نداشتن ممنوعيت استخدامي.
  2. حداکثر سن 30 سال براي مقطع ليسانس و فوق ديپلم و 25 سال براي مقطع زير ديپلم
  3. سکونت در يکي از شهرهاي مربوطه حداقل بمدت 10 سال متوالي .
  4. داشتن مدارک icdl
  5. سکونت در يکي  از شهرهاي استان گلستان
  6. رشته هاي مورد قبول جهت مقاطع بالاتر از ديپلم عبارتند از:   اقتصاد ، مديريت دولتي ، مديريت صنعتي،مديريت بازر گاني،رياضي ، آمار، امور بانکي ، نرم افزار کامپيوتر ، سخت افزار کامپيوتر، حسابداري
  7. آخرين مهلت ثبت نام   91/8/12  مي باشد.

در صورت عدم دارا بودن  هرکدام از شرايط فوق الذکر به درخواست استخدام متقاضي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ضمنا درصورت داشتن هرگونه ابهام مي توانيد سوال خود رابه آدرس Alvandi.reza@yahoo.com ارسال نماييد.

*ثبت نام در سايت هيچ گونه تعهدي را براي سازمان در خصوص به کارگيري تقاضيان به وجود نمي آورد*

نام*
نام خانوادگي*
نام پدر*
دين*
مقطع تحصيلي*
رشته تحصيلي*
نوع دانشگاه*
تلفن*
موبايل*
شماره ملي*
تاريخ تولد(مثال1362/12/01)*
شماره شناسنامه*
تاريخ ثبت نام(مثال1391/08/08)*
معدل آخرين مقطع تحصيلي(مثال 18.26 : عدد صحيح سمت چپ اعشار درج شود)*
وضعيت نظام وظيفه*
کدپستي*
سوابق شغلي
متقاضي استخدام*
مدرک تحصيلي در مقطع ديپلم*
شهر محل سکونت*
استان محل سکونت*
آدرس محل سکونت*