موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(27 Body) 

سياوش گودرزي

موسسه اعتباري ثامن - مديريت تحقيق و توسعه
 
 
 
سوابق علمی و تحصیلی

دیپلم ریاضی ، فوق دیپلم حسابداری ، لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دولتی و بازاریابی با کسب رتبه اول و معدل بالای 19 در تمامی رده های تحصیلی

سوابق اجرایی

30 سال بانک صادرات (شامل 27سال خدمت بانکی  )

سابقه مدیریتی 22 سال در تمام شاخه های بانکی ، مالی و کارشناسی

هیئت مدیره بانکهای صادرات همدان و خراسان ، معاونت استان همدان

سرپرستی شعب استان لرستان از سال 1378

رییس یا معاون شعبه از سال 1369 15سال سابقه تدریس در مراکز علمی

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

نگارش بیش از30 مقاله و تهیه 32 پاور پوینت در زمینه بانکی ، مدیریت ، سازمان ، بازاریابی و مشتری مداری

55 دوره بانکی در تمامی شاخه های کاری ، 10 دوره تخصصی داخلی و بین المللی بازاریابی و مشتری مداری

عضویت ها

 عضو شورای برنامه ریزی و کارگروه های علمی ، صنعتی ، تخصصی و اداری استانهای لرستان ، همدان و خراسان