موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(37 Body) 

حسين رضوانيان

موسسه اعتباري ثامن - مدير امور فن آوري اطلاعات و ارتباطات
02189543401 
rezvanian@samen.ir 
02189543403 
سوابق اجرایی

کارشناس IT در شرکت وابسته به سازمان منطقه آزاد پیام کیش

فعالیت در موسسه اعتباری ثامن از تیرماه 1380

حضور فعال و موثر در شعب موسسه اعتباری ثامن

فعالیت در مرکز انفورماتیک ثامن به عنوان مسئول بخش سخت افزار

رئیس دایره شبکه و ارتباطات انفورماتیک موسسه اعتباری ثامن

حضور مستمر در جلسات شورای راهبردی موسسه

معاون مدیریت انفورماتیک موسسه اعتباری ثامن

سوابق آموزشی پژوهشی

مدرس دوره تخصصی کامپیوتر در آموزشگاه های آزاد

مدرس دوره تخصصی کامپیوتر در سازمان آموزش فنی حرفه ای