موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(80 Body) 

محمود مرداني

موسسه اعتباري ثامن - قائم مقام
02189325108 
mardanim1344@gmail.com 
02189325107 
سوابق اجرایی

مسئول مالی جهاد سازندگی شهرکرد

مسئول مالی سپاه چهار محال و بختیاری

حسابرسی جهاد سازندگی استان چهار محال و بختیاری

بازرس قانونی سد کرخه

مدیر حسابداری اموال و دارائیهای ثابت سپاه

معاون ذیحساب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی منتخب بصیر

رئیس هیئت مدیره شرکت ثامن ارتباط عصر و شرکت آسیا مهر کیش

رئیس اداره مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

معاون مالی و اقتصادی سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه

معاون مالی و اقتصادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

عضویت ها

عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی حسام

عضو هیئت مدیره مؤسسه سماوات