موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(46 Body) 

سعيد کريمي پور

موسسه اعتباري ثامن - مديريت آمار و برنامه ريزي
82072250 
 
82072127 

دانشجوی دکترای حسابداری

مدرس امور مالی دانشگاه
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال 1390
مدرس دروس مالی در دانشگاه (دارایID  تدریس، پذیرفته شده در اولین آزمون سراسری مدرسین دانشگاه)
عضو انجمن حسابداران خبره ایران(پذیرفته شده در اولین آزمون سراسری حسابدار مدیریت خبره در بخش برنامه ریزی استراتژیک)
عضو انجمن بانکداران خبره ایران
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
تألیف کتاب مهندسی تصمیم در صنعت بانکداری(واکاوی ابزارهای تحلیل)"، انتشارات گپ،1396.
مقالات چاپ شده  ( ISI(WOS) & Scopus ) :
1-  The Feasibility of Implementing Activity-Based Costing (ABC) In Samen Credit Institution, "Journal of Engineering and Applied Sciences", 15th Jan, 2017, ISSN : 1818-7803
2-  Consideration of corporate governance impact on brand value: evidence from Tehran stock exchange," International multidisciplinary journal: Helix "2017,ISSN : 2277-3495