موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(36 Body) 

دکتر محمد علي جليلي

موسسه اعتباري ثامن - مديريت خدمات و پشتيباني
82072010 
jalili@samen.ir 
82072013 
سوابق علمی و تحصیلی

دکتری عمومی داروسازی از شهر ماربورگ کشور آلمان

دکتری تخصصی (PHD)  شهر ماربورگ کشور آلمان

فوق دکتری از دانشگاه ماربورگ آلمان و شرکت Cosmital سوئیس

زبان های خارجی: تسلط به زبان آلمانی و آشنایی با زبان انگلیسی

سوابق مدیریتی و اجرایی

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1371 لغایت 1374

مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1375 لغایت 1376

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش و پژوهش خون (تهران) از دی ماه سال 1376 لغایت 1378

مدیر کمیته تحقیقات در زمینه پلاسما شرکت پالایش و پژوهشی خون با حفظ سمت از سال 1377 لغایت 1378

مدیر اجرایی دوره تضمین کیفیت و استانداردسازی در صنعت پلاسمای شرکت پالایش و پژوهشی و همکاری با شرکت سوئدی  فارماسیا از سال 1378 لغایت1380

قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش و پژوهش خون (تهران) از سال 1378 لغایت پایان سال 1384

مدیر اجرای طرح  استاندارد سازی پلاسمای سازمان انتقال خون از سال 1384 لغایت پایان سال 1385

مدیر هیئت مدیره شرکت زیست فن آوری خون از سال 1386 لغایت 1390

عضو هیئت مدیره شرکت زیست فن آوری بانک ملت از سال 1389 لغایت1390

مدرس موسسه های آموزشی- پژوهشی خون از سال 1390 لغایت 1392

معاون مالی اداری موسسه عالی آموزشی-پژوهشی خون از سال 1392 لغایت شهریور 1395

عضو کمیته اجرای سومین کنگره بین المللی پلاسما موسسه عالی طب انتقال خون در سال 2015