موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(4 Body) 

علي احتشام

موسسه اعتباري ثامن مديريت آموزش
 
 
 
سوابق علمی
دانشجوی دکترای مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) از دانشگاه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران
سوابق اجرایی
   الف- فعالیت در معاونت سرمایه انسانی و آموزش بعنوان کارشناسِ معاونت (1394- تا کنون)
 • عضو هسته مرکزی کارگروه تخصصی منابع انسانی
 • مشارکت در تدوین برنامه پنجساله، چشم انداز و استراتژیهای معاونت سرمایه انسانی و آموزش
 • مشارکت در طراحی و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایند های امور کارکنان (ادارات منابع انسانی و آموزش) از قبیل: بروز رسانی شرح وظایف دوایر، ارائه طرح کارانه، طرح انتصابات، ارزیابی عملکرد، تغییر شغل کارکنان،  نقل و انتقال کارکنان، استفاده از خودرو سازمانی، کلیه دستورالعملهای مربوط به حقوق و دستمزد، نظارت ستادی، پایش سلامت و ....
 • اجرای عملیات نظارت ستادی از امور کارکنان حوزه ها: بعنوان سرپرست گروه اعزامی به بیش از 15 حوزه کشور
 • عضو کارگروه مشترک منابع انسانی (جهت انجام دستورات مدیرعامل محترم با دو برنامه کاری: آموزش نوین و صندوق رفاه کارکنان)
 • نماینده معاونت سرمایه انسانی و آموزش در کارگروه تطبیق و برنامه عملیاتی
 • همکاری در فرایند ارزیابی و انتصاب مدیران شعب استانها

ب-   فعالیت در مدیریت تحقیق و توسعه (1390 1394) بعنوان رئیس دایره توسعه منابع انسانی (از سال  1392)

 • عضو اطاق فکر موسسه (تا سال 1393)
 • هدایت بیش از 10 پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد (کارکنان موسسه)
 • مشارکت در ارائه طرحهای مختلف در زمینه های (منابع- مصارف- وصول مطالبات و بازاریابی)
 • عضو گروه مرکزی در همایش مدیریت فکر جوان در موسسه و داور مقالات
 • فعالیت در زمینه امور فقهی بانکی (دبیر پورتال و . . .)
 • نماینده موسسه در کارگروه "اخلاق کار" مرکز تحقیقاتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1393)

ج-  فعالیت در سطح شعب موسسه ( سالهای 86-90)