موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(14 Body) 

مصطفي ذوالقدر

موسسه اعتباري ثامن - مديريت ناحيه 2
02143978310 
m.zolghadr@samen.ir 
02143978319 
سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

سوابق اجرایی

مدیرکل منطقه یک تهران  در بانک ملت

مدیر عامل شرکت ارزش آفرین اطلس

معاونت مدیر عامل بانک سینا

قائم مقام شرکت مروارید خردمندان، رئیس هیئت مدیره آزاد راه تهران ساوه

معاون شعبه و رئیس شعبه ممتاز و درجه یک ، مدیرکل منطقه 7 شرق تهران در بانک ملت

رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف ، مدیرکل منطقه یک تهران ومنطقه 7 شرق تهران در بانک ملت

عضویت ها

عضو کمیته انضباطی کارکنان بانک سینا

عضو هیئت مدیره چاپخانه بانک ملت، مدیرکل رفاه و منابع انسانی بانک ملت

عضو شورای عالی منابع انسانی

عضو شورای عالی امور ایثارگران و عضو شورای مرکزی بسیج در بانک ملت