موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(33 Body) 

محمدجواد پوراسدي

موسسه اعتباري ثامن- مديريت ريسک
02186762610 
pourasadi@samen.ir 
 
سوابق علمی و تحصیلی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

معاون مدیریت تحقیق و توسعه

سابقه فعالیت در مدیریت تحقیق و توسعه بعنوان کارمند-کارشناس-مسئول دایره ریسک-معاون مدیریت  

سابقه فعالیت در شعب با پستهای تحویلدار- مسئول تسهیلات- معاون شعبه در موسسه اعتباری ثامن

راهبری 5 پایان نامه دانشجویی در موسسه اعتباری ثامن بعنوان کارشناس

سوابق آموزشی و پژوهشی

 دوره های آموزشی بلند مدت تخصصی و کاربردی مهندسی مالی و مدیریت ریسک در سازمان مدیریت صنعتی

دوره آموزشی مدیریت مالی تخصصی ، مرکز آموزش وزارت بازرگانی

دوره های آموزشی کوتاه مدت کاربردی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مرکز آموزش وزارت بازرگانی

همایش مدیریت ریسک بر اساس استانداردهای ISO31000:2008 & ISO14971:2007 ، تهران ، 2012

همایش مدیریت ریسک در سازمان صدا و سیما

دوره آموزشی تخصصی جامع مدیریت ریسک و الزامات پیاده سازی آن در موسسه اعتباری ثامن (خرداد 1394)

دوره آموزشی تخصصی تکنیک های تصمیم گیری و حل مسائل خلاقانه در اردبیل (مرداد 1394 )

شرکت در کنفرانس بین المللی ثروت ملی، تخصص دارایی و مدیریت ریسک

ثبت مقاله ISI , ISC در سال های 2013 و 2015 بنام موسسه اعتباری ثامن

دوره آموزشی الزامات مباني سيستم مديريت کيفيت ISO9001-2008  ، شرکت MAP ، تهران ، 2009

دوره کوتاه مدیریت چریکی، مرکز آموزش وزارت بازرگانی

سمینار استراتژی های بازاریابی اینترنیتی ، تهران ، 2012

دوره آموزشی الزامات مباني سيستم مديريت کيفيت ISO9001-2008  ، شرکت TUV Intercert ، تهران ، 2012

سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران، 91-1390

هفتمین کنفرانس بین الملللی برند ، تهران ،  1391

همایش موسسات اعتباری غیر بانکی کشور : فرصت ها و الزامات ، تهران ، 1391

مقاله برتر در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت1394

مقاله برتر در همایش فکر جوان سال 1392

دوره آموزشی الزامات مباني سيستم مديريت کيفيت ISO9001-2008  ، شرکت MAP ، تهران ، 2013

شرکت در  چهار دوره  پیش ممیزی ISO9001:2008 در ستاد مرکزی و شعب استان تهران موسسه اعتباری ثامن به عنوان سر ممیز و مسئول کنترل مستندات در سالهای 91 ، 92

شرکت در ممیزی نهایی ISO9001:2008   به عنوان مسئول کنترل مستندات در موسسه اعتباری ثامن توسط شرکتهای TUV Intercert  ( سه دوره ، 90-91-92 ) و شرکت رادمهر (یک دوره- 93 ) .

بررسی رابطه چابکی سازمانی و رضایت شغلی در موسسه اعتباری ثامن، موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رابطه رابطه میان سرمایه فکری وبهره وری نیروی انسانی شعب پست بانک در شهر تهران

بررسی ریسک اعتباری با مشتقات آن در موسسه اعتباری ثامن

عملیات اجرایی ریسک در موسسه

طراحی مدل های مختلف مفهومی ریسک در موسسه

تهیه RFP ریسک بمنظور پیاده سازی ریسک در موسسه

تهیه نظام نامه ریسک (نظام جامع مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن )

مطالعه تطبیقی در خصوص ساختار مدیریت ریسک سایر بانکها و موسسات

تهیه و تدوین استراتژی مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن

تهیه و تدوین استراتژی سطوح بلوغ مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن

تدوین وظایف و مسئولیت های کمیته عالی ریسک موسسه اعتباری ثامن

بررسی در خصوص ساختار کمیته و مدیریت ریسک بر اساس بازل 1و 2 و جایگاه پیشنهادی کمیته ریسک در موسسه اعتباری ثامن بعد از تجدید ساختار

تدوین وظایف مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن

تعیین ساختار اداره مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن

تهیه مدل ریسک و فرآیند مدیریت ریسک در موسسه اعتباری ثامن

تهیه سیاستهای ریسک و تطبیق در موسسه

تهیه سناریو آزمون بحران و طراحی مدل تحلیل شکاف استاتیک و پویا در موسسه اعتباری ثامن

تهیه و تدوین عملیات کنترل ریسک در موسسه اعتباری ثامن

 

-  تحقیقات بازار: سنجش رضایتمندی مشتریان (CSM)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ...

- طراحی ساختار و فرآیند های اجرای و جریان کار واحد ریسک در موسسه اعتباری ثامن

- طراحی ساختار و فرآیند های اجرای و جریان کار و دستورالعمل سامانه نظام پیشنهادات و اتاق فکر در موسسه اعتباری ثامن

کارشناس تحقیق، توسعه (R&D) معرفی شده از جانب مدیریت آموزش در حوزه پایان نامه های موسسه اعتباری ثامن ، از سال 1390 تا کنون

کارشناس سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP )

مقاله برتر در خصوص موانع های موجود در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله برتر در دومین همایش مدیریت فکر جوان و افقهای پیش روی ، 1390