موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
طرح پويا 3
-(3 Body)  Print

سپرده کوتاه مدت پويا (3)

افتتاح سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه (پويا3)و دريافت سود علي الحساب ماهيانه.

حداقل مبلغ براي افتتاح سپرده سرمايه گذاري (پوياي 3) 10.000.000 ريال

نرخ سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت( پوياي3) با نرخ 15%

نرخ سود تسهيلات اعطايي (پوياي 3) 18 %

پرداخت تسهيلات تا سقف 85% مبلغ سپرده افتتاح شده.

پرداخت تسهيلات در قبال سپرده سرمايه گذاري( پوياي3 ) 15 روز پس از افتتاح حساب.

مدت باز پرداخت تسهيلات تا سقف 36 ماه