تکميل بانک اطلاعاتي استخدامي موسسه اعتباري ثامن-ارديبهشت95
-(676 Body)  Print

  بسمه تعالي

  دعوت به همکاري

با توجه به سوء استفاده بعضي از سايت ها مبني بر انتشار خبر استخدام در موسسه ثامن  موارد ذيل جهت اطلاع اعلام مي گردد:

  1. سقف نيروي انساني موسسه ثامن در حال حاضر تکميل بوده  وثبت نام  صرفاً جهت تکميل بانک اطلاعاتي مي باشد.
  2. موسسه در صورت ايجاد ظرفيت جديد در آينده بر اساس شرايط و ضوابط خود از بانک اطلاعات داوطلبيني که فرم درخواست همکاري در سايت را پر نموده اند نسبت به فراخواني آنان اقدام مي نمايد.
  3.   ثبت نام درسايت هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد کرد.
  4.  با توجه به اينکه اين فراخوان صرفاً مبتني بر تکميل بانک اطلاعاتي مي باشد لذا تمامي موارد مندرج در شرايط عمومي (به طور مثال  سن ) در زمان دعوت به همکاري مورد بازبيني و بررسي قرار مي گيرد .
  5. ثبت نام در سايت فقط براي "آقايان" مجاز مي باشد.

جهت مطالعه شرايط استخدام و تکميل فرم دعوت به همکاري موسسه اينجا کليک کنيد.