موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
راهنمايي پرداخت اقساط ازطريق همراه بانک موسسه اعتباري ثامن
-(22 Body)  Print

ماژولهاي موجود در همراه بانک به شرح ذيل مي باشد:

ماژول پرداخت اقساط

ماژول اعلام مفقودي يا سرقتي کارت

نحوه بروز رساني نرم افزار همراه بانک

نحوه به روزرساني نرم افزار هرماه بانک توسط کاربراني که از قبل نرم افزار را برروي گوشي تلفن همراه خود نصب کرده و از آن استفاده مي نمايند، به اين صورت مي باشد که طبق روال قبل مشتري با مراجعه به سايت موسسه ثامن به آدرس http://www.samen.ir  از منوي خدمات نوين گزينه موبايل بانک ثامن دريافت کرده و برروي گوشي تلفن همراه خود نصب مي نمايد.

در اين حالت نرم افزار قبلي موجود برروي گوشي تلفن همراه به روز رساني شده و کاربر از اين لحظه مي تواند از ماژولهاي جديد استفاده نمايد. لازم به ذکر مي باشد که در برخي از گوشي هاي جاوائي بايستي نرم افازر قبلي از گوشي حذف و نرم افزار جديد(نگارش جديد همراه بانک ) دوباره برروي گوشي تلفن همراه نصب گردد.

در اين حالت پس از نصب، گزينه همسان سازي تنظيمات از منوي تنظيمات انتخاب و بعد از انجام موفقيت آميز عمليات کاربر مي تواند از سيستم خود استفاده نمايد.

نحوه استفاده از ماژولهاي پرداخت اقساط

پس از اجراي نرم افزار در منوي اصلي نرم افزار گزينه پرداخت اقساط مشاهده مي گردد. با انتخاب اين گزينه بايستي يکي از گزينه هاي اقساط خودم و يا اقساط ديگران انتخاب گردد. در صورتي که کاربر گزينه اقساط خودم را انتخاب نمايد، ليستي از شماره تسهيلات براي کاربر گزينه اقساط خودم را انتخاب نمايد، ليستي از شماره تسهيلات براي کاربر به نمايش در مي آيد که کاربر با انتخاب کي از اين شماره ها و ارسال آن به مرکز و بعد از تاييد نهايي منتظر پاسخ مرکز مي ماند و اگر گزينه اقساط ديگران را انتخاب نمايد صفحه اي ظاهر خواهد شد که کاربر با وارد کردن شماره تسهيلات و ارسال آن به مرکز و بعد از تاييد نهايي منتظر پاسخ مرکز مي ماند. در هر دو صورت به هنگام دريافت پاسخ مرکز اطلاعاتي از قبيل مشخصات تسهيلات گيرنده، شماره تسهيلات، شماره قسط، تاريخ سررسيد قسط، مبلغ قسط، جريمه تاخير و مبلغ قابل پرداخت بعنوان تاييديه اوليه نمايش داده مي شود. که کاربر با تاييد و يا عدم تاييد آن عمليات پرداخت قسط را به اتمام مي رساند. لازم بذکر مي باشد در اين نگارش در منوي تنظيمات گزينه ايي باعنوان تسهيلات پرکاربرد اضافه گرديده که کاربر مي تواند شماره تسهيلات خود و يا کساني را که بيشتر استفاده مي نمايد را از اين طريق در نرم افزار همراه بانک خود تحت يک عنواني اضافه نمايد. اين ليست به هنگام انتخاب گزينه اقساط خودم از منوي پرداخت اقساط، به نمايش در خواهد آمد.

نحوه استفاده از ماژول مفقودي يا سرقتي کارت

اين گزينه از ابتداي راه اندازي سيستم همراه بانک وجود داشته ولي از سمت مرکز غيرفعال گرديده بود که در اين ورژن اين امکان در سمت مرکز فعال گرديده بطوريکه کاربر با انتخاب اين گزينه و انتخاب شماره کارت مورد نظر و پس از تاييد نهايي کارت انخابي را مسدود مي نمايد. در اين حالت اگر کارت مذکور در هر يک از خودپردازهاي موسسه و يا بانکهاي متصل به موسسه استفاده شود، کارت ضبط خواهد شد.