موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
مناقصه و مزايده
-(328 Body)  Print

 

مناقصه/مزايده تاريخ متن آگهي دريافت اسناد مرتبط اطلاعيه    
املاک مازاد موسسه اعتباري ثامن     دانلود اسناد(شرايط  - املاک - فرم)      
املاک مازاد موسسه اعتباري ثامن اتمام مهلت   دانلود اسناد(شرايط  - املاک - فرم)

عکس و فيلم املاک

 

برندگان مزايده  
مزايده خودروها و اقلام مازاد بر مصرف اتمام مهلت   لينک      
مزايده املاک اتمام مهلت   دانلود اسناداتمام مهلت)      
مزايده املاک اتمام مهلت   دانلود اسناد(اتمام مهلت)      

تماس با ما