موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
مناقصه و مزايده
-(319 Body)  Print

 

مناقصه/مزايده تاريخ متن آگهي دريافت اسناد مرتبط اطلاعيه  
مزايده خودروها و اقلام مازاد بر مصرف     لينک    
مزايده املاک 96/0809      الي   96/08/30     دانلود اسناد(شرايط  - املاک - فرم) شماره1 مورخ 21 آبان 96 شماره2 مورخ 24 آبان 96
مزايده املاک 94/02/09    الي    94/02/23    دانلود اسناد(اتمام مهلت)    

تماس با ما