موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
راهنمايي پرداخت اقساط از طريق درگاه پرداخت موسسه اعتباري ثامن
-(458 Body)  Print

جهت پرداخت اقساط نياز است که داراي يکي از کارتهاي بانکي متصل به شبکه شتاب کشور باشيد.

جهت انجام پرداخت به اطلاعات زير نياز مي باشد

شماره کارت

رمز دوم کارت

کد اعتبار سنجي cvv2

تاريخ انقضاي کارت

شماره تسهيلات در موسسه اعتباري ثامن

بعد از ورود به سامانه ي پرداخت اقساط، اطلاعات خواسته شده مطابق فرم زير وارد نمايد.

  

شماره تسهيلات :

     

پست الکترونيک:

     
 

پست الکترونيک به طور کامل مثال صحيح :  info@samenea.com

 

تلفن همراه واريز کننده:

     
 

تلفن به طور کامل مثال صحيح: 09123456789

 
 
 

 توجه داشته باشيد:

پرداخت آخرين قسط در سامانه امکان پذير نمي باشد، ضروري است جهت پرداخت قسط آخر و تسويه حساب خود به شعبه مربوطه مراجعه فرماييد.

 

پس از تکميل فرم و اطمينان از صحت اطلاعات بايدبرروي گزينه ادامه کليک نماييد.

در صورت صحيح بودن اطلاعات شما به فرم تاييد اطلاعات انتقال مي يابيد.

بعد از بررسي نمودن واطمينان از صحت اطلاعات براي پرداخت برروي گزينه ي ادامه کليک نماييد.

بعد از تاييد اطلاعات شما به سامانه ي اينترنتي پرداخت موسسه اعتباري ثامن انتقال مي يابيد.

در اين صفحه شما بانکي که باآن قصد پرداخت داريد را انتخاب مي نماييد و سپس سيستم شمارا به درگاه پرداخت الکترونيک آن بانک منتقل مي نماييد. بعداز پرداخت سيستم شما را به صفحه نهايي جهت دريافت کد پيگيري و اطلاع از وضعيت در خواست منتقل مي نماييد  (در اين مرحله شماره ترا کنش را جهت پيگيري حتما نزد خود نگهداري نماييد) جهت پيگيري کد رهگيري را نزد خود نگهداريد.