موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
راهنمايي پرداخت اقساط از طريق خودپرداز موسسه اعتباري ثامن
-(74 Body)  Print

 ابتدا،  پس از وارد کردن کارت خود بايد از اولين منو زبان مورد نظر خود (فارسي) را انتخاب کرده تا به منوي رمز برسيد ، رمز خود را وارد کنيد تا به منوي اصلي وارد شويد .

 از منوي اصلي گزينه ساير خدمات را انتخاب کنيد تا به منوي ساير خدمات وارد شويد .

 حال از منوي ساير خدمات گزينه ي  پرداخت اقساط  را انتخاب مي کنيد .

سپس در صفحه جديد نوع پرداخت قسط را به شرح ذيل از شما مي خواهد .

 پرداخت براي صاحب کارت

 پرداخت براي ديگران

 پس از انتخاب پرداخت قسط براي صاحب کارت که در خصوص پرداخت اقساط خودتان مي باشد ، صفحه اي را مشاهده مي کنيد که شماره ي تسهيلات شما را نشان مي دهد که در زير آن صفحه ، دو گزينه ي 

 تائيد

 تغيير

را مشاهده مي کنيد که در صورت صحت شماره تسهيلات نمايش داده شده گزينه ي تاييد و در صورت عدم صحت گزينه تغيير را انتخاب کرده تا در منوي بعد بتوانيد آن را ويرايش کنيد.

 پس از تائيد شماره تسهيلات ، در صورتي که در کارت خود بيش از يک حساب داشته باشيد ، وارد منوي انتخاب حساب مورد نظرتان براي کسر مبلغ قسط مي شود و سپس از حساب هاي نمايش داده شده حساب مورد نظر خود را انتخاب مي کنيد .تا به منوي بعدي وارد شود .

 در منوي جديد پس از انتخاب حساب ، مبلغ مورد نظر خود را جهت کسر از حساب به ازاي پرداخت قسط ، وارد نماييد .

نکته : قابل توجه که در هر بار پرداخت قسط شما هر مبلغي را مي توانيد وارد نمائيد . (حداقل از 10.000 ريال و حداکثر مبلغ کل يک قسط و يا حتي بيشتر )

پس از وارد نمودن مبلغ ، عدد وارد شده از حساب تسهيلات شما کسر و رسيد پرداختي ارائه مي گردد.