موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
راهنمايي پرداخت اقساط از طريق اينترنت بانک موسسه اعتباري ثامن*
-(887 Body)  Print
  • با استفاده از سيستم اينترنت بانک اقساط زودتر از موعد خود را نيز مي توانيد پرداخت نماييد.
  • با استفاده از سيستم اينترنت بانک مي توانيد اقساط ديگران را نيز پرداخت نماييد.

برا‌ي انجام عمليات پرداخت قسط در ابتدا شماره حساب مورد نظر را انتخاب نمائيد و سپس شماره تسهيلات مورد نظر را وارد ميکنيم .

در صفحه بعدي اطلاعات مربوط به تسهيلات نمايش داده مي شود که با تاييد آن قسط شما پرداخت مي شود .