موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
ساعت کاري صف و ستاد
-(785 Body)  Print
توجه : ساعت شروع به کار در ايام 19 و 23 ماه مبارک رمضان (چهار شنبه مورخ 24 خرداد 96  و يکشنبه مورخ 28 خرداد96  )  با يک ساعت تاخير نسبت به ساعات کاري عادي آغاز خواهد شد.
 

ساعت پاسخگويي

ساعت پايان کار

ساعت حضور

ايام هفته

7:30 الي 14:30

14:45

7:15

مناطق ، حوزه ها و شعب

شنبه تا چهارشنبه

07:00 الي 16:00

16:00

07:00

ستاد مرکزي

7:30 الي 13:30

13:45

07:15

مناطق ، حوزه ها و شعب

پنجشنبه