موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
پايانه شعب-PinPad
-(284 Body)  Print

دستگاهي است كه پس از دريافت كارت و شناسايي و تاييد آن براي انجام عمليات بانكي ذيل به كار گرفته مي شود.

 • برداشت وجه (كارت هاي ثامن )
 • انتقال وجه(كارت هاي ثامن )
 • مانده (كارت هاي ثامن )
 • پرداخت اقساط (اقساط ثامن )
 • واريز به حساب (حسابهاي ثامن )

مزاياي استفاده

 • صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان در زمان عدم سرويس دهي دستگاه خود پرداز
 • انتقال وجوه به صورت لحظه اي بين دو حساب موسسه ثامن بدون سقف

معرفي مجموعه خدمات:

 • امكان انتقال وجه از كارت به حساب ديگر(ثامن) بدون سقف
 • امكان مشاهده مانده حساب (كارت هاي ثامن )
 • امكان برداشت وجه(كارت هاي ثامن )
 • امكان پرداخت اقساط از طريق وارد كردن اطلاعات قراراداد تسهيلات

شرايط استفاده:

 • داشتن ثامن کارت
 • همراه داشتن مدرك شناسايي جهت برداشت از حساب