موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شرکت سرمايه گذاري و خدماتي بازرگاني غدير سپهر
-(80 Body)  Print

 

موضوع شرکت: سرمايه گذاري در زمينه هاي صنعتي،ساختماني،کشاورزي،بازرگاني،خدماتي،خريد و فروش سهام شرکت و مشارکت اشخاص حقيقي در زمينه هاي فوق و ايجاد و اداره واحدهاي توليدي و خدماتي و انجام کليه معاملات و عمليات تجاري – بازرگاني اعم تهيه ، پخش و توزيع و خريد فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت و سرمايه گذاري در زمينه فعاليتهاي طراحي-پيمانکاري کليه امور عمراني و توليدي و خدماتي و اخذ نمايندگي از شرکت و کارخانجات داخلي و خارجي و صادرات مصنوعات شرکت و انجام ساير خدمات مرتبط با موضوع شرکت.
فعاليتهاي شرکت سرمايه گذاري و خدماتي و بازرگاني غدير سپهر:

فعاليتهاي توليدي و معدني 

ليزينگ خودرو 

سرمايه گذاري در ساختمان

قراردادهاي تامين خسارت
 

آدرس سايت : www.ghadirsepehr.com       

تلفن : 22924850الي3