موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
برندگان چهارمين مرحله قرعه کشي حساب زائر
-(40 Body)  Print

نام جايزه

نام شعبه

شماره حساب

نام خانوادگي

نام

رديف

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

محمدياني

2112101422.25

بنجخي

علي اصغر

1

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

محمدياني

2112101404.25

برآبادي

علي

2

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

بلوار وکيل آباد

2212100105.25

نژاد سيستاني

معصومه

3

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

امام خميني اسلامشهر

2442101463.25

مهري

حسن

4

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

امام خميني اسلامشهر

2442102139.25

اكبري چالكسري

حمزه

5

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

امام خميني اسلامشهر

2442101178.25

شير محمد پور

امامعلي

6

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

باغ فيض

2452102365.25

اسحقي بالستاني

ذوالفقار

7

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

باغ فيض

2452101484.25

ميرزائيان

طاهره

8

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

قوچان

2472100090.25

زماني علي آبادي

علي اصغر

9

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

رشت

2622102137.25

هاشمي پلكويي

سيده زهرا

10

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

رشت

2622100928.25

مولاپور

مريم

11

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

مرکزي يزد

2652102225.25

مشكوه

علي محمد

12

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

امام خميني

2662100171.25

متين فرد

علي

13

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

آيت الله کاشاني

2742101709.25

اسماعيلي گودرزي

شهناز

14

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

آيت الله کاشاني

2742100266.25

يگانه نسب

مجيد

15

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

بهشهر

2772100327.25

شريفي سنگجوئي

مريم

16

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

قاآني نو

2832101584.25

احسني زارع

حسين

17

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهرک قدس

2942100144.25

حسين مردي

زهرا

18

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

صفائيه

2972100465.25

فلاح تفتي

حسينعلي

19

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

صفائيه

2972102969.25

صندوق ساززرديني

محمد

20

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

ميبد

2992101397.25

كاظمي محمدآباد

مهدي

21

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

کيانشهر

31002101655.25

سرپرست زرگر

بهنام

22

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

کيانشهر

31002103681.25

حبيبي

امير حسين

23

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

کيانشهر

31002101734.25

سبزي پور آغبلاغ

حميد

24

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

کيانشهر

31002103314.25

وحيد

محمد

25

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بلوار شهيد رجايي

31242100421.25

رضائي

منصوره

26

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

شهيد رجائي

31452101657.25

نوروزي

موسي

27

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد رجائي

31452101429.25

پور فرهادي جهرمي

لطف اله

28

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد رجائي

31452101904.25

عميدي

ابوالفضل

29

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

شهيد رجائي

31452100461.25

آذري قطب آبادي

فتانه

30

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

طالقاني

31632100013.25

نجفي زاده

احمد

31

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

کوي ملت

31642100037.25

دارابي

تاج دولت

32

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

فلسطين

31702100351.25

يوسف نژاد گفشائي

سيروس

33

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

نازي آباد

31742104963.25

يسلياني

رحيم

34

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

نازي آباد

31742104072.25

كاشي زاده ذطرقي

صديقه

35

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

نازي آباد

31742102224.25

گلي

علي اكبر

36

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

نازي آباد

31742105268.25

عيسي زاده جمال آباد

عبداله

37

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

نازي آباد

31742105040.25

صفريان

اميد

38

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

نازي آباد

31742101127.25

رشيدي سياب

ناديه

39

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

امام خميني هرسين

31872100035.25

سرحدي

فرزانه

40

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

ششگلان

31912100262.25

بابازاده قزقپان

حسن

41

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

شهرک گلستان شيراز

32152100028.25

محجوب نيا

منصور

42

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

حاجي آباد زرين دشت

32222100702.25

اميدواري

اسمعيل

43

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

باغميشه

32272103815.25

رضايي

مروت

44

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

باغميشه

32272104932.25

اروجي

بهنام

45

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

مصلي فسا

32392100109.25

فنايي

سيد بهايي

46

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

جهاد قائم شهر

32412100130.25

شمس ميانائي

ليدا

47

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد بابائي

32542100284.25

تاج احمدي

زهرا

48

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد بابائي

32542103238.25

بيگلر

حسين

49

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

شهيد بابائي

32542100442.25

مرتضوي

سيد مهدي

50

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد بابائي

32542100581.25

ماهوتي پور

حجت اله

51

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

شهيد بابائي

32542102903.25

تجلي  توچائي

صفر

52

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

اردکان

32712100971.25

محيطي ادركاني

فرزانه

53

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

اردکان

32712100476.25

تقديري اردكاني

علي

54

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

خرم دره

32782100355.25

حسيني

سيد حسين

55

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

تالش

32912100016.25

حاتم پناه هره دشت

حسين

56

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

حجت

33062102483.25

عبدالهي

محمود

57

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

حجت

33062101594.25

ربيعي

عليرضا

58

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

شهيد بهشتي

33132101555.25

رزمجوئي

پروين دخت

59

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهيد بهشتي

33132100686.25

شيرواني

ابراهيم

60

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

ميدان پليس

33152100139.25

فلاح

عباس

61

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

خيام

33262100770.25

اكبري نژاد

ايمان

62

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

خيام

33262100730.25

سعادتي فر

مجيد

63

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

خيام

33262100750.25

اسماعيلي باباعربي

رقيه

64

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بلوار جمهوري

33392107761.25

شاه قليان قهفرخي

داود

65

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

بافق

33402100158.25

حسيني فهرجي

رضا

66

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بافق

33402101750.25

رضايي بهداني

اكبر

67

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

شهرک لشکر

33692100209.25

رياحي طرقي

صغري

68

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

شهرک لشکر

33692100130.25

سپهري كلوخي

معصومه

69

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

پيرعبدالملک

34032101396.25

فتح الهي مرني

عصمت

70

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

پيرعبدالملک

34032102611.25

شهبازي آقبلاغ رستمخان

قابيل

71

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بلوار کشاورز

34162100531.25

طاهري تير

فرشاد

72

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

خ قصردشت

34272102039.25

بدر دايوني

اعظم

73

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

خ قصردشت

34272101160.25

صديق

شهلا

74

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

خ قصردشت

34272100083.25

نيساني

راضيه

75

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

خ قصردشت

34272100934.25

زالي

زهرا

76

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

بلوار پاسداران شيراز

34312100062.25

محمدپور نخودچري

شهلا

77

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

ابوذر غفاري

34372100195.25

خليل نژاد

گلر

78

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

بني هاشمي

34562101333.25

برزگر

محبوبه

79

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بندر عسلويه

34672100095.25

دريائي

محمد

80

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

چيذر

34892100079.25

فريدوني

علي رضا

81

کمک هزينه سفرزيارتي سوريه

رودکي

34942100121.25

لشگري

اكرم

82

کمک هزينه سفرزيارتي کربلاي معلي

بلوار امام خميني

35172103779.25

حجتي

يحيي

83

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

بلوار امام خميني

35172103363.25

مرادي كلارده

پوران

84

کمک هزينه سفرزيارتي مشهدمقدس

مسير کوت عبد الله

35562100129.25

بريهي

عامر

85