موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
نتايج حساب زائر
-(59 Body)  Print
ليست برندگان اولين مرحله قرعه کشي حسابهاي کوتاه مدت زائر    بهمن ماه 1390
رديف حساب نام و نام خانوادگي   رديف حساب نام و نام خانوادگي
1 152100033.25 عصمت   بازمكاني   21 32572100018.25 عباس   صدوقي پور
2 2202100031.25 توران   رضائي   22 32572100098.25 مريم   نامدار
3 2482100011.25 محمد رضا   هاديزاده   23 32612100027.25 طوبي   شريف پور
4 2662100233.25 اكبر   سليماني   24 32612100037.25 رقيه   عابديني حرجندي
5 2782100017.25 سيده فاطمه   مرتضوي   25 32172100135.25 رقيه بهار
6 2802100024.25 سيده ماهرخ   نور اشرف الدين   26 32712100010.25 سعيد اسلامي محمدآبادي
7 2852100010.25 حسن   ساساني   27 32772100014.25 سميه   غني پور
8 2882100055.25 خليل   رنگچي امين   28 32912100016.25 حسين   حاتم پناه هره دشت
9 2932100043.25 جميله   كهوري   29 32912100036.25 پريدوخت   علي پور خباز پيشه
10 31202100079.25 عينعلي رستمي   30 32962100016.25 منصوره   نجفي ورگوراني
11 31402100015.25 سيامك   مدهوران   31 32182100050.25 فرين رجائي
12 31592100074.25 ماجد   عليزاده دهنه سري   32 33622100013.25 جعفر   شايگان
13 31612100015.25 مهدي   والي اصلاحي   33 33762100012.25 محمد هادي   بزرگ مهري بوذر جمهري
14 31952100109.25 امير   شهرامي پور   34 33892100582.25 محمد وطنخواه
15 32252100447.25 سعيد   بگلربگيان   35 34102100092.25 مهدي   عليزاد ه انبار دان
16 32322100062.25 لطفعلي   مهرزاد سلاكجاني   36 34172100020.25 اسحق   محمدي فيروزكوهي
17 32382100056.25 طاهره   تاج احمدي   37 34202100075.25 تراب   حميدپور كيوي
18 32532100012.25 محمود   خاتمي   38 34952100016.25 معصومه   عبداله نژاد
19 32542100026.25 معصومه   روستازاده پاشائي   39 34492100017.25 نعيمه عطاردي
20 32562100014.25 معصومه   رشمي دامغاني   40 35182100016.25 غذرا   پوريافر