موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

انتصاب سرپرست مديريت خزانه موسسه اعتباري ثامن

انتصاب سرپرست مديريت خزانه موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه ، غلامرضا خيري به عنوان سرپرست مديريت خزانه معرفي شد .

Date:1396/12/14

خيري داراي مدرک کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مي باشد و پيش از اين مسئوليت معاون مديريت خزانه ، مسئول پروژه  MIS،رئيس اتاق فکر و عضو کميته سايت و نماينده هيئت مديره در کميته مبارزه با پولشويي بوده و از اعضاء انجمن حسابداران خبره ايران مي باشد.

.آشنايي بيشتر

روابط عمومي


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1191
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image