موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

انتصاب مشاور عالي مديرعامل و سرپرست معاون طرح و برنامه در موسسه اعتباري ثامن

انتصاب مشاور عالي مديرعامل و سرپرست معاون طرح و برنامه در موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري با صدور حکمي از سوي مدير عامل موسسه اعتباري ثامن ، دکتر محمد هادي موذن جامي به عنوان مشاور عالي مديرعامل و سرپرست معاون طرح و برنامه در موسسه اعتباري ثامن منصوب شد

Date:1396/12/8

موذن جامي داراي مدرک دكتري تخصصي مديريت استراتژيك از دانشگاه عالي دفاع ملي  و دكتري عمومي پزشكي مي باشد و پيش از اين مسئوليت هاي زيادي از جمله مشاور معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، فرمانده بهداري ناحيه انتظامي تهران بزرگ، مديرکل دفتر شهردار، معاون طرح وبرنامه وبودجه ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالاوارز و مدير گروه آموزشي بهداشت دانشگاه علوم انتظامي عهده دار بوده و به عنوان عضو نايب رئيس هيأت مديره انجمن مديريت راهبردي ايران، عضو مؤسس و رئيس انجمن جامعه ايمن کشور، عضو هيأت مؤسس و نايب رئيس هيأت مديره مؤسسه بين المللي سلامت پروفسور سميعي و بسياري موارد ديگر فعاليت داشته است .

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 1813
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image