موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

افتتاح سپرده يکساله با نرخ ويژه در شعب موسسه اعتباري ثامن

افتتاح سپرده يکساله با نرخ ويژه در شعب موسسه اعتباري ثامن

موسسه اعتباري ثامن در راستاي رضايتمندي مشتريان و اجراي سياستهاي بانک مرکزي اقدام به افتتاح سپرده يکساله با نرخ ويژه و به مدت محدود نموده است.

Date:1396/11/30

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ، به مناسبت بيست و يکمين سال فعاليت خود در راستاي اصل مشتري مداري و همسويي با سياستهاي بانک مرکزي ج. ا. ا  از تاريخ 28/ 11/96 نسبت به افتتاح سپرده يکساله و با نرخ ويژه مي نمايد.

لازم به ذکر است اين اقدام پيرو تصميم جديد بانک مرکزي ج .ا.ا در راستاي کنترل و مديريت بازار ارز اتخاذ گرديد و کليه بانک ها و موسسات اعتباري در اين زمينه همکاري لازم را به  عمل مي آورند.

گفتني است تمديد سپرده هاي سرسيد شده در بازه زماني 28/11/96 لغايت 10/12/96 به صورت سيستمي در شبکه اعمال مي گردد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 3877
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image