موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

مشارکت گروهي فرصت طلائي ثامن در بازار رقابت

مشارکت گروهي فرصت طلائي ثامن در بازار رقابت

سرپرست مديريت شعب کرمان اظهار داشت: مشارکت گروهي و بهره گيري از خرد جمعي فرصت طلائي براي تبديل طرح ها و پيشنهادات به دستورالعمل ها و برنامه هاي آينده ثامن در بازار رقابت بانکي است.

Date:1395/10/15

عبدالحسين  قوامي با اشاره مراحل تصميم گيري سازمان گفت : هدف ما پيشبرد اهداف سازمان و دستيابي به موفقيت هاي بيشتر در شرايط فعلي حاکم بر بازار مالي و پولي است.

وي در ادامه توجه به نيروهاي جوان را يک اصل دانست و افزود: نظرات و پيشنهادات جوانان مستعد ثامن که به صورت علمي و اصولي مطرح مي شود ما را در پيشبرد اهداف ابلاغي ياري مي کند.

قوامي با بيان اينکه دواير ستادي به عنوان بازوي پرتوان سرپرستي باعث سريعتر شدن روند کارها مي شوند، تصريح کرد: کارکنان ستاد به منظور هم افزايي بيشتر در شبکه بايد از نيرو هاي صف حمايت کرده و به حل مشکلات آنان بپردازند.

وي در پايان افزود:همکاران بايد مؤسسه را متعلق به خود بدانند و براي آينده مؤسسه و خود تلاش مستمر و پيگير داشته باشند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 1090
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image