موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

وحدت رويه ضامن موفقيت و رشد ثامن

وحدت رويه ضامن موفقيت و رشد ثامن

سرپرست مديريت شعب گيلان موسسه اعتباري ثامن پيش‌نياز موفقيت و رشد ثامن در زمينه جذب منابع،پرداخت تسهيلات و وصول مطالبات را وحدت رويه و همکاري کارکنان در قالب يک تيم عنوان کرد.

Date:1395/10/14

 داود نظري کويشاهي، در جلسه روساي شعب سرپرستي گيلان با بررسي آمار عملکردي شعب در بخش مطالبات و تقدير از شعب موفق از روساي شعب خواست با اهداف ثامن همگام و همراه باشند.

 نظري دستيابي به موفقيت در بخش مطالبات را شامل جلوگيري از ايجاد و کاهش مطالبات عنوان کرد و افزود: شعب بايد با برنامه‌ريزي و اراده جمعي به کاهش مطالبات و بهبود جايگاه استان در شبکه اقدام کنند.

 وي در انتها از روساي شعب خواست با نظارت و کنترل مستمر اسناد روزانه، اعتبار سنجي درست، تکميل پرونده‌هاي تسهيلاتي بر مبناي ضوابط و دستورالعمل‌ها، کنترل موارد امنيتي و نظارت بر کارکنان شعب را در دستور کار قرار دهند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1031
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image