موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

ضرورت بهره گيري از بازاريابي اقليمي از سوي روساي شعب

ضرورت بهره گيري از بازاريابي اقليمي از سوي روساي شعب

سرپرست مديريت شعب مازندران موسسه اعتباري ثامن نقش روساي شعب در پيشبرد اهداف ثامن را تعيين‌کننده دانست و بر ضرورت بهره گيري از بازاريابي اقليمي تأکيد کرد.

Date:1395/10/14

قربان اصغري آقمشهدي تمرکز و انگيزه را در انجام صحيح و متعهدانه وظائف سازماني بسيار مؤثر دانست و روساي شعب را به ايجاد فضايي مناسب و صميمانه براي همکاران دعوت کرد.

اصغري با اشاره به ظرفيت‌هاي بالا استان مازندران افزود: بايد از ظرفيت‌ها و فرصت‌ها حداکثر بهره‌برداري را کرده تا اهداف ثامن محقق شود.

معاون سرپرستي مديريت شعب مازندران دلايل ايجاد مطالبات را به ايجاد مطالبات قبل و بعد از اعطاي تسهيلات تقسيم‌بندي کرد و گفت: رعايت نشدن دستورالعمل‌هاي سازمان، نبود اعتبار سنجي دقيق، نقصان فرم‌هاي تسهيلاتي و هويتي، اخذ نکردن وثايق در چارچوب قوانين، پيگيري نبودن به‌موقع و اطلاع‌رساني نکردن مناسب به ضامنين دلايل ايجاد مطالبات قبل و پس از اعطاي تسهيلات است.

وي با عنوان اينکه از محل پرداخت تسهيلات بايد سود موسسه را تضمين شود، پرداخت تسهيلات کارشناسي شده موجب جلوگيري از مطالبات معوق و سودآوري موسسه دانست.

عارف اسلامي ديگر معاون سرپرستي مديريت شعب مازندران پيرامون اهميت تصميم‌گيري و نقش آن در مديريت شعب گفت و افزود: شناسايي مشکلات، برنامه‌ريزي براي رفع آن و تصميم‌گيري به‌موقع در تحقق اهداف ضروري است.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 1017
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image