شاخه بندی اخبار


معرفي پنج مدير جديد در "ثامن"

معرفي پنج مدير جديد در "ثامن"
با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران سرپرستي استان‌هاي کرمانشاه، همدان، بوشهر و هرمزگان، سيستان و بلوچستان و اردبيل معرفي و منصوب شدند.
Date:1395/10/7

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ علي هادي سرپرست‌ مديريت‌ شعب کرمانشاه، سيد مسعود سماوکي سرپرست‌ مديريت‌ شعب همدان، عبدالرضا پنجه مريم سرپرست‌ مديريت‌ شعب بوشهر و هرمزگان، غلامعلي بنداني سرپرست‌ مديريت‌ شعب سيستان و بلوچستان و مهدي ميري به‌عنوان سرپرست‌ مديريت‌ شعب اردبيل منصوب شدند.

بر اساس اين گزارش؛ با تغيير ساختار سازماني موسسه اعتباري ثامن از 8 منطقه و 34 حوزه تحت سرپرستي به 4 ناحيه و 28 سرپرستي تقسيم‌بندي شده‌اند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 1138
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image