موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

معرفي پنج مدير جديد در "ثامن"

معرفي پنج مدير جديد در "ثامن"

با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران سرپرستي استان‌هاي کرمانشاه، همدان، بوشهر و هرمزگان، سيستان و بلوچستان و اردبيل معرفي و منصوب شدند.

Date:1395/10/7

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ علي هادي سرپرست‌ مديريت‌ شعب کرمانشاه، سيد مسعود سماوکي سرپرست‌ مديريت‌ شعب همدان، عبدالرضا پنجه مريم سرپرست‌ مديريت‌ شعب بوشهر و هرمزگان، غلامعلي بنداني سرپرست‌ مديريت‌ شعب سيستان و بلوچستان و مهدي ميري به‌عنوان سرپرست‌ مديريت‌ شعب اردبيل منصوب شدند.

بر اساس اين گزارش؛ با تغيير ساختار سازماني موسسه اعتباري ثامن از 8 منطقه و 34 حوزه تحت سرپرستي به 4 ناحيه و 28 سرپرستي تقسيم‌بندي شده‌اند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 1516
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image