افتتاح سپرده يکساله با نرخ ويژه در شعب موسسه اعتباري ثامن
Date:1396/11/30 Visitor: 3878
موسسه اعتباري ثامن در راستاي رضايتمندي مشتريان و اجراي سياستهاي بانک مرکزي اقدام به افتتاح سپرده يکساله با نرخ ويژه و به مدت محدود نموده است.


به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ، به مناسبت بيست و يکمين سال فعاليت خود در راستاي اصل مشتري مداري و همسويي با سياستهاي بانک مرکزي ج. ا. ا  از تاريخ 28/ 11/96 نسبت به افتتاح سپرده يکساله و با نرخ ويژه مي نمايد.لازم به ذکر است اين اقدام پيرو تصميم جديد بانک مرکزي ج .ا.ا در راستاي کنترل و مديريت بازار ارز اتخاذ گرديد و کليه بانک ها و موسسات اعتباري در اين زمينه همکاري لازم را به  عمل مي آورند.گفتني است تمديد سپرده هاي سرسيد شده در بازه زماني 28/11/96 لغايت 10/12/96 به صورت سيستمي در شبکه اعمال مي گردد.