بازديد مديرعامل موسسه اعتباري ثامن از مرکز ارتباط با مشتريان
Date:1396/9/13 Visitor: 6193
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن و مديرحوزه مديريت با حضور در مرکز ارتباط با مشتريان به بازديد از بخش‌هاي مختلف اين مرکزپرداختند.


در اين بازديد مديريت روابط عمومي از چگونگي راه اندازي اين مرکز ، نحوه ارتباط با مشتريان و نوع درخواست ها و انتظارات ايشان گزارشي را براي مديرعامل بيان کرد.محمد حسين نظري توکلي در بازديد از مرکز تماس موسسه به جهت ارتباط مستقيم و استماع نداي مشتري نسبت به پاسخگويي تعدادي از تماس هاي مشتريان و پيگيري مشکلات آنان اقدام نمود .وي ضمن بازديد از مرکز تماس به مجموعه روابط عمومي تاکيد کرد عوامل مرکز تماس هرچه قوي تر ، سرزنده تر ، شاداب تر و با رعايت اصل مشتري مداري به فعاليت خود ادامه دهند .