مدير امور اعتبارات ثامن معرفي شد
Date:1395/10/6 Visitor: 1670
با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مدير امور اعتبارات ثامن معرفي و منصوب شد.


به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ با صدور حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن، رضا بدرطالعي به‌عنوان مدير امور اعتبارات معرفي شد. بر اساس چارت سازماني موسسه اعتباري ثامن مديريت امور اعتبارات زيرمجموعه معاونت تسهيلات و سرمايه‌گذاري موسسه ثامن محسوب مي‌شود.