شاخه بندی اخبار


آخرین اخبار
ارائه خدمات موردنظر مشتريان ضامن موفقيت ثامن
سرپرست مديريت شعب آذربايجان غربي با تأکيد برجذب منابع ارزان‌قيمت گفت: در شرايط کنوني ارائه خدمات موردنظر مشتريان ضامن موفقيت ثامن است.

تشويق مشتريان به استفاده از خدمات نوين
سرپرست مديريت شعب گلستان گفت: از تمام ظرفيت‌هاي فکري همکاران براي ارائه ايده‌هاي جديد استفاده شود.

رعايت رتبه‌بندي مشتريان در پرداخت تسهيلات
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با تأکيد بر رتبه بندي مشتريان در پرداخت تسهيلات گفت: جذب منابع خرد از مشتريان و شرکت‌ها در اولويت قرار گيرد.

نيروي انساني کارآمد بزرگترين سرمايه ثامن
معاون سرمايه انساني و آموزش موسسه اعتباري ثامن گفت: براي رسيدن به اهداف موسسه تلاش همگاني لازم است و اين تلاش بايد دو طرفه بين همکاران و مديران صورت بگيرد.

افزايش نفوذ خدمات نوين بانکي در بين مشتريان
سرپرست مديريت شعب يک تهران گفت: لازمه دستيابي به اهداف تبيين شده در بخش خدمات الکترونيک و غير حضوري تلاش بيشتر روساي شعب و کارکنان صف است.

شعب قلب تپنده ثامن
مدير ناحيه سه موسسه اعتباري ثامن در کرمان گفت: اولويت فعاليت شعب جذب منابع جديد و تثبيت منابع موجود باشد.

نقش مؤثر روساي شعب و مسئولان وصول مطالبات
سرپرست مدير شعب البرز وصول مطالبات را آسان‌ترين راه جذب نقدينگي ، سودآوري و خروج از زيانده بودن شعب عنوان کرد.

ارائه اطلاعات ضروري به مشتريان
سرپرست مديريت شعب يزد گفت: از ارائه اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌هاي سازماني و موارد غيرضروري به مشتريان خودداري شود.

تحقق اهداف ثامن با اتاق‌هاي فکر
سرپرست مديريت شعب سيستان و بلوچستان گفت: اتاق فکر موجب تحقق اهداف سازمان مي‌شود.

بسط نگاه مثبت به مشتريان سپرده‌گذار و مطالباتي
سرپرست مديريت شعب کرمانشاه گفت : بايد دقت شود که با مشتريان مطالباتي نيز همچون سپرده گذران با احترام برخورد شود.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next