شاخه بندی اخبار


آخرین اخبار
اتخاذ راهکارهاي عملياتي براي منفي شدن مطالبات
سرپرست مديريت شعب اردبيل گفت: لازمه منفي شدن آمار مطالبات تا پايان سال اتخاذ راهکارهاي عملياتي است.

برگزاري کارگاه آموزشي پيشگيري از سرقت در مشهد
کارگاه آموزشي پيشگيري از سرقت با همکاري مديريت شعب خراسان رضوي، حراست و پليس پيشگيري با حضور کارکنان برگزار شد.

آغاز دوره بانکداري بين‌الملل در ثامن
نخستين دوره آموزش بانکداري بين‌الملل عمومي به‌منظور تربيت و آموزش نيروهاي شعب ارزي ثامن در مرکز آموزش موسسه اعتباري ثامن آغاز شد.

همايش مديران و معاونين موسسه اعتباري ثامن برگزار شد
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن: نرخ مطالبات غيرجاري بايد تک رقمي شود

مشارکت گروهي فرصت طلائي ثامن در بازار رقابت
سرپرست مديريت شعب کرمان اظهار داشت: مشارکت گروهي و بهره گيري از خرد جمعي فرصت طلائي براي تبديل طرح ها و پيشنهادات به دستورالعمل ها و برنامه هاي آينده ثامن در بازار رقابت بانکي است.

وحدت رويه ضامن موفقيت و رشد ثامن
سرپرست مديريت شعب گيلان موسسه اعتباري ثامن پيش‌نياز موفقيت و رشد ثامن در زمينه جذب منابع،پرداخت تسهيلات و وصول مطالبات را وحدت رويه و همکاري کارکنان در قالب يک تيم عنوان کرد.

ضرورت بهره گيري از بازاريابي اقليمي از سوي روساي شعب
سرپرست مديريت شعب مازندران موسسه اعتباري ثامن نقش روساي شعب در پيشبرد اهداف ثامن را تعيين‌کننده دانست و بر ضرورت بهره گيري از بازاريابي اقليمي تأکيد کرد.

اعزام تيم هاي وصول مطالباتي به شعب
سرپرست مديريت شعب اصفهان موسسه اعتباري ثامن با تشريح استراتژي ها در فرآيند وصول مطالبات، از اعزام تيم هاي دايره وصول مطالبات به شعب به منظور بررسي چالشها، و ارائه ي راهکارهاي براي بهبود و تسريع وصول مطالبات خبر داد.

پرداخت تسهيلات دقيق برابر جذب منابع اهميت دارد
سرپرست مديريت شعب استان فارس و کهکيلويه وبوير احمد موسسه اعتباري ثامن گفت: پرداخت تسهيلات همانند جذب منابع حائز اهميت و ضامن موفقيت است به شرطي که منجر به ايجاد مطالبات نشود.

برنامه ريزي ثامن براي جذب منابع سرگردان
قائم‌مقام مديرعامل موسسه اعتباري ثامن گفت: با توجه به تغيير مسير بانک‌ها به سمت کسب درآمد از خدمات نوين در بازار رقابت بين‌بانکي مي‌تواند نقشي تأثيرگذاري در جذب منابع سرگردان و مشتريان جديد براي ثامن ايفا کند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next