موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

نخستين جلسه مشترک مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با مديران ستادي برگزار شد.

نخستين جلسه مشترک مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با مديران ستادي برگزار شد.

جلسه مشترک مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با مديران ارشد ، در راستاي هم افزايي در سازمان و تدوين سياست هاي آينده موسسه برگزار شد.

Date:1396/7/4

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن، محمد حسين نظري توکلي مدير عامل موسسه در اين جلسه ضمن ابراز قدرداني از کارکنان به جهت تعاملات سازنده با مشتريان گرانقدر ثامن ، از تغيير در روند اقدامات سازمان در آينده نزديک خبر داد.

مديرعامل موسسه ضمن اشاره به توانمندي هاي منحصر به فرد نيروي انساني متخصص و متعهد در ثامن اظهار داشت : همچون گذشته بايد رعايت موازين شرعي و توجه خاص و ويژه به مشتريان وفادار در اولويت کاري فعاليت هاي موسسه باشد.

وي در ادامه افزود : از آنجا که بنيان ثامن بر اساس تسهيلات خرد پايه گذاري شده است، توجه هرچه بيشتر به زمانبندي وصول مطالبات ، شفافيت ارتباط با شرکت هاي تحت سرپرستي ،  تغيير در روند اخذ مطالبات ، جذب نقدينگي ازمنابع ارزان قيمت و همچنين تاکيد بيشتر بر جايزه خوش حسابي  بايد مورد نظر مديران مرتبط باشد.

توکلي تاکيد کرد ارائه تسهيلات جديد به مشتريان و جلب اعتماد آنان در خدمت رساني موسسه از بزرگترين اهداف مجموعه به شمار مي آيد.

بنا بر اين گزارش، پس از ارائه راهکارهاي پيشنهادي مديران ستادي ،  تجميع نظرات و بررسي نهايي پيشنهادات به کميته هاي مرتبط و جلسات آتي موکول گرديد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 10143
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image