موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

سرپرست معاونت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن منصوب شد

سرپرست معاونت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن منصوب شد

با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن محمدعلي عسگري به‌عنوان سرپرست معاونت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن معرفي و منصوب شد.

Date:1396/6/27

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ محمدعلي عسگري از پيشکسوتان بانکي که در کارنامه خود پست‌هاي مديريتي و مسئوليت‌هاي فراواني در بانک صادرات و موسسه اعتباري ثامن دارد.
وي پيش‌ازاين در چارت قديم ثامن در سمت مديريت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن عهده‌دار مسئوليت 8 منطقه و 32 حوزه بود و با تغيير چارت به‌عنوان مدير ناحيه چهار ثامن شامل سرپرستي‌هاي همدان، کرمانشاه و کردستان، خوزستان، قزوين و زنجان، آذر شرقي و غربي، اردبيل، لرستان، بوشهر و هرمزگان بود را بر عهده داشت.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 5686
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image