موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

معرفي مديرعامل جديد موسسه اعتباري ثامن

معرفي مديرعامل جديد موسسه اعتباري ثامن

با حکمي از سوي هيئت مديره موسسه اعتباري ثامن محمدحسين نظري توکلي به‌عنوان مديرعامل موسسه اعتباري ثامن معرفي و منصوب شد.

Date:1396/6/26

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ محمدحسين نظري توکلي از پيشکسوتان عرصه بانکي کشور که عهده‌دار مسئوليت‌ها و پست هاي گوناگون در بانک صادرات، عضو هيئت‌مديره موسسه اعتباري ثامن و مديرعاملي موسسه اعتباري ثامن را در کارنامه خود دارد مجدداً با توديع محمدابراهيم پورزرندي مديرعامل سابق عهده‌دار مسئوليت مديريت عاملي موسسه اعتباري ثامن شد.
بنابراين گزارش و در مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد موسسه اعتباري ثامن از تلاش‌هاي محمدابراهيم پورزرندي مديرعامل سابق موسسه اعتباري ثامن و عضو فعلي هيئت مدير موسسه اعتباري در مدت تصدي سمت  مديريت عاملي ثامن تقدير شد.
 

روابط عمومي


Rss Services Print  -(6 Body)  Visitor Count: 7344
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image