موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

معرفي دو مدير جديد در ثامن

معرفي دو مدير جديد در ثامن

با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران آموزش و وصول مطالبات معرفي و منصوب شدند.

Date:1396/6/16

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن، بر اساس اين احکام علي احتشام به عنوان مدير آموزش و مهدي گل محمدي به عنوان مدير وصول و مطالبات منصوب شدند.

بر اين اساس مديريت آموزش از زير مجموعه مديران معاونت سرمايه انساني و آموزش و مديريت وصول مطالبات از مديران معاونت تسهيلات و سرمايه گذاري موسسه اعتباري ثامن هستند که پيش از اين به عنوان سرپرست اين مديريت ها مشغول به فعاليت بودند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(5 Body)  Visitor Count: 5110
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image